Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/zalbevzs/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/zalbevzs/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/zalbevzs/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30
Krivični zakon Federacije BiH

Krivični zakon Federacije BiH

Član 163. Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti (Krivični zakon Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14)Ko javno izaziva ili raspaljuje narodnosnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Federaciji, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini prisilom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi narodnosnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih simbola, skrnavljenjem spomenika, spomen-obilježja ili grobova, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Kaznom iz stava 2. ovog člana kaznit će se ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini zloupotrebom položaja ili ovlašćenja, ili ako je zbog tog djela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posljedica za zajednički život konstitutivnih naroda i ostalih koji žive u Federaciji.

Ko krivično djelo iz stava 2. ovog člana učini zloupotrebom položaja ili ovlasti, ili ako je zbog tog djela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posljedica za zajednički život konstitutivnih naroda i ostalih koji žive u Federaciji, kaznit će kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Član 363. Neovlašćeno posjedovanje ili ugrožavanje javnog reda putem radio ili televizijske stanice(Krivični zakon Federacije BiH, Sluzbene novine Federacije BiH, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14)

Ko putem štampe, radija, televizije, računarskom sitema ili mreže, na javnom skupu ili na bilo koji drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike, tekstove ili druge materijale kojima se zagovara, poziva ili podstiče na mržnju, diskriminaciju ili nasilje usmjerenu prema bilo kojem licu ili skupini lica zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta, zdravstvenog statusa ili nekih drugih ličnih svojstava, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine

prijave-komentara


mini-logo

Vijeće Za Štampu u Bosni i Hercegovini
www.vzs.ba

prijave-zalbi