Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/zalbevzs/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/zalbevzs/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/zalbevzs/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30
Šta je govor mržnje?

Šta je govor mržnje?

Šta je govor mržnje?

Termin „govor mržnje“ će biti shvaćen kao svi oblici izražavanja, koji šire, potiču, promovišu ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i druge oblike mržnje na temelju netolerancije, uključujući: netoleranciju izraženog agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, diskriminaciju i neprijateljstvo prema manjinama, migrantima i ljudima imigrantskog porijekla. (Vijeće ministara EU, Preporuka 97/20)

 

Šta je huškanje?

Huškanje označava u društvenom smislu širenje neobjektivnih izvještaja sa svrhom ocrnjivanja, te poticanje širenja mržnje protiv osoba, države, skupina ili naroda.

 

Šta je diskriminacija?

Diskriminacijom, u smislu Zakona o zabrani diskriminacije BiH, smatraće se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu:

 • njihove rase
 • boje kože
 • jezika
 • vjere
 • etničke pripadnosti
 • nacionalnog ili socijalnog porijekla
 • veze s nacionalnom manjinom
 • političkog ili drugog uvjerenja
 • imovnog stanja
 • članstva u sindikatu ili drugom udruženju
 • obrazovanja, društvenog položaja i pola
 • polnog izražavanja ili orijentacije

kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života. (Zakon o zabrani diskriminacije BiH, Sluzbeni glasnik BiH, br. 59/09)

prijave-komentara


mini-logo

Vijeće Za Štampu u Bosni i Hercegovini
www.vzs.ba

prijave-zalbi