Krivični zakon Bosne i Hercegovine

 Član 145a.Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti (Krivični zakon BiH, „Službeni glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10)

 Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini zloupotrebom svog položaja ili ovlaštenja kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

prijave-komentara


mini-logo

Vijeće Za Štampu u Bosni i Hercegovini
www.vzs.ba

prijave-zalbi